kolegij: BIOLOGIJA STANICE
voditelj kolegija: prof. dr. sc. Marijana Krsnik-Rasol
 
Kratki sadržaj:
Metode istraživanja u staničnoj biologiji: svjetlosna i elektronska mikroskopija, stanično frakcioniranje, obilježavanje radioizotopima, kultura stanica. Plan stanične organizacije: prokariotska i eukariotska stanica. Biomembrane: biokemijski sastav, plan organizacije, prolaz tvari kroz membranu. Stanična jezgra: ovojnica, biokemijski sastav kromatina, od molekule DNA do kromosoma, mitoza, endomitoza, mejoza. Plastidi: tipovi plastida, struktura i ultrastuktura, struktura i funkcija kloroplasta. Mitohondriji: ultrastuktura i funkcija. Membranski sustavi u stanici: endoplazmatski retikulum, Golgijev aparat (diktiosomi), lizosomi, peroksisomi. Cilije i flagaelumi, plan organizacije (9+2), funkcija. Centriol, centrosom, bazalna tijela, plan organizacije (9+0). Stanični kostur. Ribosomi: biokemijski sastav, mjesto nastajanja (jezgrica). Najnovija otkrića i tekući problemi u staničnoj biologiji.

PRAKTIKUM: Praktične osnove svjetlosne mikroskopije, izrada citoloških preparata, bojanje i citokemijske reakcije. Izrada preparata te studij mitoze i mejoze. Plastidi: svjetlosno mikroskopska promatranja i upoznavanje ultrastrukture pomoću elektronsko mikroskopskih snimaka. Izolacija kloroplasta i princip staničnog frakcioniranja.

INTERNET: Praktikum iz biologije stanice On-line

Izbor literature:
Berns M.W. Stanice (prijevod K. Milković) Školska knjiga, 1991.

Alberts B., Bray D., Lewis J., Raff M., Roberts K. & Watson J.D. Molecular biology of the cell. Garland Publishing, Inc. New York & London, 1983, 1989, or 1994.

Kleinig H. & Sitte P. Zellbiologie. Gustav Fischer Verlag 1984 (ili novije izdanje).

Krsnik-Rasol, M. (2000): Web site “Praktikum iz biologije stanice On-line”, URL: http://zg.biol.pmf.hr/~mrasol

Lodish H., Baltimore D., Berk A., Lawrence Z, Matsuda P. & Darnell J. Molecular cell Biology. Scientific American Books, New York, 1986, 1990, 1995.

Plattner H. & Hentschel J. Taschenlehrbuch Zellbiologie. Georg Thieme Verlag 1997.

Sorić J., Lončarek J., Krsnik-Rasol M. Biologija stanice - vježbe. Farmaceutsko -biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ISBN 953-6256-29-0.

Rubbi C. P. Light Microscopy. John Willey & Sons  Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore, 1994.

Nultsch W. & Grahle A. Mikroskopisch-Botanisches Praktikum. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1974.

Ruthmann A. & Hauser M. Praktikum der Cytologie. Teubneer Studienbuecher, Biologie, Stuttgart 1979.© Zavod za molekularnu biologiju
PMF, Zagreb, 2004